Welcome to Segundina’s Garden

I love talking with people not only to share ideas but to have fun and humor. Segundina’s Garden is here for the fun of sharing ideas, to ventilate issues, and as an outlet of pent-up emotions. But as much as possible let us share funny stories that make us laugh and take away those pressures that bring us to Klinika Bobonyo. Humor is a good medicine, when we learn to laugh at ourselves then we shall have a healthy life style. English speaking and Filipino speaking people are all welcome. We are all friends and we are all children of God. There is no reason why we can not co-exist together in meaningful and productive way as human beings. I love you all, love din kita Segundina.

In Filipino

Matagal na akong nagbabalak na  magtayo ng isang hardin kung saan tayo ay puweding mangarap, magkuwentohan at magtawanan. Tayo ay nabubuhay para magsaya hindi upang malungkot. Kung kasama ninyo ako sa adhikaing ito, ang Hardin ni Segundina ay para sa inyo. 

Bahagi din ng ating pagkakaisa ang pagdadamayan. Sa mga nalulungkot sa buhay, sa may mga utang, sa may mga biyenan at asawa na pinapasang krus sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, ay dito na kayo baka kayo ay aming matulungan. 

Puwedi kayong umawit, tumula, magsarsuela at magkumedya dito. We welcome all your talents. Pakiusap lang isa-isip pa rin natin ang respeto at pagmamahal sa bawat isa.

Ano pa ang ginagawa mo, di ba bida ka rito? Action na!

One Response to “Welcome to Segundina’s Garden”

  1. girbaudz Says:

    yun la-ang. ay kasama mo ako diya-an. siguro naman, poide mo ito dalawin ma-am, http://bit.ly/NAsN8. sana magustuhan mo sali sali dito.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: